A személyes adatok védelmére vonatkozó irányelvek


ALUTEC K & K, s.r.o. érvényes és hatályos 2018. május 25-től

Ha Ön üzleti partnerünk vagy a webhely látogatója, akkor Ön személyes adatainak megadásával adatszolgáltatóvá válik. Társaságunk kiemelten felelősséget vállal a személyes adatok, valamint a munkavállalók és az álláskeresők személyes adatainak védelméért, megfelelve a személyes adatok védelméről, az elvekről és jogokról szóló következő rendeleteknek és törvényeknek:

Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló, valamint a 95/46/ EK irányelv (a személyes adatok védelméről szóló általános rendelet), és a 101/2000. számú, a személyes adatok védelméről szóló törvény és annak egyes jogi módosításai.

I. Adatkezelő:

Társaság/Személyes adatkezelő: ALUTEC K&K, s.r.o. (a továbbiakban: adatkezelő)
Regisztrációs szám: Trenčín Járási Bíróság Cégjegyzékében, kötet: Sro, bejegyzés sz.: 22900 /R
Azonosítószám: 45528527
Irodák: Banská 2736/2, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Szlovák köztársaság

II. Nyilatkozat

Kijelentjük, hogy az Ön személyes adatainak kezelése megfelel az alkalmazandó jogszabályok, különösen a Személyes Adatvédelmi Törvény és a GDPR által előírt valamennyi jogi kötelezettségnek, továbbá:

A személyes adatokat egyértelműen meghatározott célra, csak érvényes jogi előírások alapján dolgozzuk fel, értjük ez alatt a szerződés teljesítését, törvényes érdekeltséget, jogi kötelezettséget vagy beleegyezést.

Csak alapvető személyes adatokat gyűjtünk, nem pedig érzékeny személyes adatokat.

Megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hoztunk a legmagasabb szintű védelem biztosítására.

A személyes adatokat valamennyi alkalmazottunk és adatfeldolgozónk bizalmasan kezeli.

Segítséget nyújtunk Önnek a Személyes Adatvédelmi Törvény és a GDPR szerinti jogainak gyakorlásában és érvényesítésében.

III. Az adatkezelés célja

az üzleti szerződéses kapcsolat teljesítése (igények feldolgozása, ajánlatok létrehozása, megrendelések/szerződések lezárása, szállítások megvalósítása, jótállás teljesítése és a jótállás utáni szolgáltatások)

a termékek értékesítésének támogatása, beleértve a marketing módszereket

az anyagi és tárgyi érdekek védelme

a vagyonkezelő, a kedvezményezett vagy más érintett személyek jogainak védelme (pl. követelések behajtása a megbízott által)

vagyonvédelem, munkahelyi egészség és biztonság, tűzvédelem

a törvények szerinti archiválás 

termék vagy szolgáltatás nyújtása

belső adatbázisok, elemzések, előrejelzések és statisztikák készítése

munkavállalók keresése a betöltetlen állásokra

emberi erőforrások fejlesztése

az adatkezelő törvényes feladatainak teljesítése

IV. Az érintettek köre

az adatkezelő ügyfelei, partnerei

szolgáltatók, beszállítók

látogatók, akik az adatkezelő létesítményeiben tartózkodnak

olyan egyéb személyek, akik szerződéses kapcsolatban állnak az adatkezelővel

adatkezelő alkalmazottai és személyzete

álláskeresők

V. A kezelt adatok köre

A személyes adatok, amelyek közvetlenül az adatszolgáltató alanytól vagy a nyilvánosan hozzáférhető forrásokból (üzleti nyilvántartás, kereskedelmi nyilvántartás, internetes katalógusok és telefonkönyvek stb.) szerezhetők be:

az alany egyértelmű azonosítására alkalmas adatok, mint utónév, vezetéknév, születési hely és dátum, állandó lakcím, adószám, igazolványszám, társadalombiztosítási szám, adóazonosító jel, bankszámlaszám, továbbá egyéb kapcsolattartási adatok, mint levelezési cím, telefonszám, faxszám, e-mail cím és hasonló információk. 

jellemző adatok (például banki kapcsolatok)

a szerződés teljesítéséhez szükséges egyéb adatok

az adatszolgáltató alany hozzájárulásának keretében feldolgozott, a vonatkozó törvényeken túlmenően szolgáltatott adatok (fénykép készítés, személyes adatok felhasználása az emberi erőforrások fejlesztésére, aláírási minták, a személyazonosító okmány fénymásolata a résztvevők kiválasztási eljárásban való azonosítására).

VI. Az adatfeldolgozás módja és a személyes adatok kezelői és feldolgozói

A személyes adatokat manuálisan és automatizáltan kezelik, és az adatkezelő személyzetének rendelkezésére bocsátják, amennyiben ez a feladatuk ellátásához szükséges. Ezenkívül az adatkezelő továbbadhatja azokat a számviteli szolgáltatóknak, jogi szolgáltatóknak, szállítási társaságoknak, postai és elektronikus hírközlési szolgáltatóknak, engedélyezett informatikai és technológiai szerződő feleknek, marketing szolgáltatóknak, tanácsadói és tanúsítási szolgáltatásokhoz a külső szolgáltatók általi további feldolgozás céljából. A legtöbb adatfeldolgozó korlátozottan férhet hozzá az személyes adatokhoz, csak a szükséges feldolgozási célokra és a szükséges mértékéig. A feldolgozás terjedelmének megfelelően az ilyen adatfeldolgozók az adatkezelő felé Adatfeldolgozási / Titoktartási Nyilatkozatot tesznek. Ezeknek az adatfeldolgozóknak a listája kérésre elérhető az érintettek számára.

VII. A személyes adatok egyéb feldolgozói

Az adatszolgáltató személyes adatokat szolgáltat az illetékes hatóságoknak vagy más, a személyes adatok feldolgozására felhatalmazott szerveknek a büntetések állami felügyelete, továbbá a bűncselekmények megelőzése, vizsgálata, felderítése vagy üldözése céljából, ideértve a közbiztonságot fenyegető veszélyek elleni védelmet.

VIII. Egyéb adatfeldolgozási célok

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat mind üzleti, mind marketing célokra felhasználhatja.

IX. Sütik (cookie) használata

Ha az internetes böngészőben engedélyezi a sütik használatát, akkor honlap sütiket használ a weboldal használatának megkönnyítésére, személyre szabott tartalmak és hirdetések ajánlására és névnélküli honlap adatelemzések céljából.

Alkalmazott süti típusok:

Alapműködést biztosító sütik – A weboldal alapvetői funkcióit biztosítják, ezek nélkül a honlap nem működik megfelelően. Ezek alapértelmezésben engedélyezettek, felhasználásuk jogos érdekeket szolgál, ám az adatkezelő köteles tájékoztatni a weboldal látogatóit ezek használatáról.

Statisztikai célú sütik – Adatokat gyűjtenek a weboldal látogatottságáról és névnélküli statisztikát készítenek, hogy pontosabban megérthessük az Ön igényeit és hogy az oldal tartalmát folyamatosan fejleszteni tudjuk. Ha a sütik nincsenek engedélyezve, az adatok küldése a Google Analytics szolgáltatás számára le vannak tiltva.

Marketing, célzó- és hirdetési sütik - Információkat gyűjtenek, hogy az Önnek célzott hirdetések jobban megfeleljenek érdeklődési körének a honlapunkon és azon kívül is. 

Az adatkezelő web kiszolgálója által használt összes sütit mindenkor az érvényben lévő EU adatkezelési törvénynek megfelelően alkalmazza.

A sütik bármikor törölhetők, de ezzel elvesznek azokat az információk, amelyek gyorsabb és hatékonyabb webes hozzáférést teszik lehetővé a felhasználó számára, beleértve a testreszabási beállításokat is.

A sütik alkalmazása az Internet böngésző működésének része. A legtöbb böngésző alapértelmezés szerint automatikusan elfogadja a sütiket. Ezek alkalmazását a web böngésző segítségével elutasíthatja, vagy korlátozhatja azokat a kiválasztott típusokra. Tudnivalók a böngészőkről és a sütik beállításáról a böngésző dokumentációjában vagy a következő weboldalakon találhatók:

Chrome 

Firefox 

Internet Explorer 

A Microsoft Edge 

Opera 

Safari 

Android 

Iphone és Ipad 

X. A személyes adatok feldolgozási és tárolási időtartama

Az adatkezelő személyes adatokat tárol a szerződéses viszony teljesítésének időtartamára és a törvény által előírt időpontig. A személyes adatok feldolgozása esetén az ilyen adatok további tárolása megszüntethető az erre irányuló kérelem benyújtásával.

XI. Az érintettek jogai

A személyes adatok védelmével kapcsolatban az adatszolgáltató alany számos joggal rendelkezik. Ha élni kíván ezen jogaival, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot emailben az alábbi címen.

A tájékoztatáshoz való jog:Az információk megadását az adatvédelmi irányelvek és törvények szabályozzák.
Hozzáférési jog:Az érintettnek joga van hozzáférni az őt érintő személyes adatokhoz, az adatkezelő köteles a feldolgozott személyes adatok másolatát átadni.
A kitöltés és a helyesbítés joga:Az érintettnek joga van a vele kapcsolatos pontatlan személyes adatok törlésére vagy helyesbítésére azonnali hatállyal. 
A feldolgozás korlátozásának joga: Az érintettnek joga van indokolt esetben korlátozni a személyes adatok feldolgozását.
A személyes adatok hordozhatóságának joga: Az érintett jogosult megkapni a rá vonatkozó személyes adatokat szerkesztett és/vagy nyomtatott, olvasható formában, és joga van azt továbbítani egy másik adatkezelő számára.
Törlési jog:Az érintettnek joga van a vele kapcsolatos személyes adatok törléséhez azonnali hatállyal ha:

A személyes adatok feldolgozására nincs további szükség

Az adatszolgáltató alany visszavonja a személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulását

Az adatszolgáltató alany ellenzi az adatfeldolgozást

A személyes adatokat jogellenesen kezelték és dolgozták fel

A személyes adatok megőrzését nem írja elő vonatkozó törvény

Az adattárolás nem közérdekű célt szolgál, pl. közegészségügy, nemzeti irattár, tudományos vagy történeti kutatás, statisztika stb. 

Nem jogi követelések teljesítése vagy védelme céljából tárolják

Az ellenőrző hatósághoz történő panasz benyújtásának joga- az érintettnek joga van panaszt benyújtani a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, mint törvényes felügyelethez.

XII. KAPCSOLAT

Kapcsolattartó e-mailben a személyes adatokkal kapcsolatos minden kommunikációért: gdpr@aluteckk.cz

Köszönjük, hogy elolvasta a fenti információkat. Itt megtalálja Általános Üzleti Feltételekrészletes leírását.